Samarbejde om Sikkerhed er en socialfaglig metode, som primært anvendes på området for udsatte børn, unge, voksne og familier. Metoden inddrager børn, forældre og netværk i en styrkende og forandrende proces, hvor alle samarbejder om at skabe sikkerhed i familien og udvikle gode rammer for trivsel og udvikling.

Samarbejde om sikkerhed har vist sig særlig anvendelig, som behandlende indsats, i familier med store konflikter, vold, overgreb, misbrug eller groft omsorgssvigt. I de fleste tilfælde er det muligt at få forældre og netværk til at samarbejde om sikkerhed, så problemerne løses og barnet/børnene kan forblive i hjemmet eller hjemgives efter et kort ophold udenfor hjemmet.

Metoden bygger på en korttidsterapeutisk tilgang og et af elementerne i metoden er løsningsfokuserede, terapeutiske og coachene ,samtaler der bygger på BRIEF modellen. Vi kan derfor også tilbyde individuelle behandlende samtaler med henblik på at skabe forandringer med udgangspunkt i individuelle behov hos både børn og voksne. Disse samtaler har vist sig hjælpsomme for en række af børn, unge og voksne, som har befundet sig i en udsat position, i en krise, eller blot ønsket at skabe forandring i deres livssituation.

Sikkerhedskonsulenterne har i foråret 2017 samarbejdet med Forsvarets veterancenter om at afprøve Samarbejde om sikkerhed i arbejdet med veteraner med efterreaktioner, som eksempelvis PTSD. Resultaterne fra pilotprojektet har været så gode at metoden skal udbredes yderligere i forsvaret i efteråret 2017.