Samarbejde om Sikkerhed har som overordnet formål at styrke samarbejdsrelationer mellem mennesker. Det kan være på arbejdspladsen, i familien, mellem fagpersoner, mellem professionelle, mellem forvaltning og familie, mellem ledelse og medarbejdere eller i lokalsamfund.

Metoden bygger på en korttidsterapeutisk tilgang og et af elementerne i metoden er løsningsfokuserede, terapeutiske og coachene samtaler.

Samarbejde om Sikkerhed har sin oprindelse på området for udsatte børn men har vist sig anvendelig til at styrke alle former for samarbejde mellem mennesker.