Konsulentbistand

Sikkerhedskonsulenterne yder faglig kvalificeret bistand og supervision på enkeltsager. Vi møder ofte socialarbejdere, som ikke kan komme videre i deres arbejde med familien, fordi de føler sig låst og oplever at alt er forsøgt. Sikkerhedskonsulenterne tilbyder nye perspektiver på sagen og ofte er det sådan at medarbejderne efter vores supervision har fået en ny forståelse af hvordan det videre arbejde med familien kan gribes an. Ligeledes oplever vi ofte at en sag pludselig “eksploderer” og kræver en særlig hurtig indsats eller bevågenhed. Det er ofte tilfældet i vold og overgrebssager, hvor der skal gribes hurtigt ind for at sikre barnet. I disse særlige tilfælde kan sikkerhedskonsulenterne tilbyde akut bistand og hjælp til at skabe sikkerhed for barnet. Hvis det ønskes kan konsulenterne rykke ud med kort varsel og støtte kommunen i et praksisnært samarbejde om sikkerhed.​ Bistanden kan både ydes som Konsulentbistand, hvor vi støtter og coacher medarbejderne i arbejdet med barnet og familien, men kan også være en indsats, hvor vores konsulenter arbejder direkte med barnet og familien i en forebyggende indsats, hvor det på kort tid afklares om der kan skabes sikkerhed for barnet i hjemmet.