Samarbejde om Sikkerhed i børnesager med høj risiko.

Samarbejde om Sikkerhed har vist sig at være særligt anvendeligt i sager hvor barnet er i risiko for alvorlige overgreb, misbrug og groft omsorgssvigt. Sikkerhedskonsulenterne kan i disse sager afdække om man sammen med forældre og netværk kan samarbejde om sikkerhed, således at problemerne kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet eller om man sideløbende med at barnet er anbragt kan samarbejde om at skabe sikkerhed i forbindelse med hjemgivelse. Det​ er et omfattende stykke forebyggende socialt arbejde, der har til hensigt at sikre børns trivsel og sikkerhed i sager, hvor barnet er anbragt eller vil være i risiko for at blive anbragt.

Udarbejdelse af sikkerhedsplaner med barnet og familien er en forebyggende indsats efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3, hvor det på kort tid (3-6 mdr.) kan afklares om der kan skabes sikkerhed for barnet i hjemmet.

Sikkerhedskonsulenterne kan både arbejde direkte i familier som en indsats i henhold til Lov om social service eller hjælpe organisationen med at opbygge og uddanne et særligt team, der er specialiseret i at arbejde i sager med høj risiko, således at organisationen selv besidder kompetencerne på sigt.

Se eks. Kalundborgs gode resultater på baggrund af samarbejdet med os i linket nedenfor

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=kalundborg07&ID=194039