Metodetræning

Den løsningsfokuserede metode og Samarbejde om sikkerhed virker umiddelbart nem og ligetil, når man bliver introduceret til den på et par kursusdage eller når man ser erfarne praktikere anvende den. Det er vores erfaring, at den lethed får mange til at undervurdere, hvor svær den er at lære, praktisere og implementere i dagligdagen. Metoden kan være rigtig svær at få indarbejdet i praksis, fordi det er et håndværk, der skal øves, trænes og arbejdes meget med, inden man kan få en effektfuld samtale der går i dybden og forandrer. At lære metoden, så den kan anvendes som et brugbart værktøj, kræver en løbende træning og coaching af en dygtig løsningsfokuseret praktiker.

Hvis man ønsker at fastholde den løsningsfokuserede metode og anvende værktøjerne fra samarbejde om sikkerhed i sagsbehandlingen er det vigtigt at man tilbyder medarbejderne løbende praksisnær kompetenceudvikling. Det er vores erfaring, at det er i det praktiske arbejde med metoden, at medarbejderne har brug hjælp til at udvikle og træne deres kompetencer. Når de har været gennem det grundlæggende forløb er det vigtigt at de har adgang til en supervision og faglig udvikling, der fastholder metoden i praksis. Hvis ikke dette understøttes af organisationen vil medarbejderne med tiden falde tilbage i den gamle praksis og arbejde som tidligere.

Vores metodeværksted understøtter og udbygger den faglige udvikling og implementeringen af Samarbejde om Sikkerhed, samtidig med at vi bringer den nyeste viden på området ind i organisationen.

Metodeværkstedet styrker dermed både medarbejdernes faglige vidensbase og deres kompetencer og færdigheder i arbejdet med den løsningsfokuserede metode og de forskellige elementer i forhold til inddragelse, bekymringsgrundlag, risikovurdering, fokus på forandring, vigtigheden af makkerskaber, samarbejde osv.

Ligeledes vil vi på værkstedet opfange og tage fat på generelle temaer, som kan understøtte en reflekteret løsningsfokuseret praksis og hjælpe med at oversætte videnskabelige teorier og begreber til hverdagssprog, eksempelvis i forhold til paradigmeforståelse, kundskabsgrundlag, etik, vidensformer mv.

Fokus i metodeværkstedet vil kontinuerligt være at styrke medarbejdernes kompetencer i den praktiske anvendelse af den løsningsfokuserede metode og samarbejde om sikkerhed, samt understøtte en reflekteret professionel praksis og skabe sammenhæng mellem videnskabelig viden og praksisviden.

Metodeværkstedet vil således være et vigtigt element i implementeringen af den løsningsfokuserede metode og udviklingen af medarbejdernes faglighed.