Vi tilbyder

Sikkerhedskonsulenterne uddanner, superviserer og opkvalificerer fagpersoner i anvendelsen af den løsningsfokuserede metode og Samarbejde om sikkerhed.​ Vi tilbyder blandt andet:

Faglig udvikling af teams, grupper og organisationer:

Facilitering af løsningsfokuserede udviklings- og temadage ​​

Undervisning og træning i anvendelsen af den løsningsfokuserede metode og korttidsterapi.

Socialfaglige metoder og værktøjer til inddragelse af barnet, familien og netværket i løsningen af problemerne.

Undervisning og træning i risikovurdering og socialfaglig analyse.

Konsulentbistand i særligt komplicerede børn og ungesager.

Akut konsulentbistand i volds- og overgrebssager.

Løsningsfokuseret konfliktløsning og mægling.

Løsningsfokuseret terapi og coaching.

Løsningsfokuseret udvikling og læring i organisationen.

Udvikling af et fælles fagligt grundlag i det tværfaglige samarbejde.

Opbygning af særlige teams, der arbejder med Samarbejde om Sikkerhed i højrisikosager.

Uddannelse af faglige ledere i anvendelsen af den løsningsfokuserede metode som ledelses-, lærings- og udviklings-værktøj.

Aktionsforskningsbaseret model og metodeudvikling